Qianhu Fish Farm


Qian Hu Fish Farm
71, Jalan Lekar
Sungei Tengah
Singapore 690000



Click here to view map

Qian Hu Fish Farm